Zee is een soort kader om een schilderij waarin kleuren voortdurend over zichzelf heenzwemmen naar verte.
Zo’n schilderij is algauw tien kilometer diep, eindigend in blauw geheugenverlies.
Het schilderij gaat zover het kan zien en krijgt iets terug dat het niet kan zien.

Herman de Coninck