Privacy Policy

1Persoonsgegevens die worden verwerkt

Jacky Duyck kan jouw persoonsgegevens verwerken, omdat je deze ter gelegenheid
van een tentoonstelling of andere hebt achtergelaten of zelf bij het invullen van het
contactformulier op de website aan Jacky Duyck hebt verstrekt. Jacky Duyck kan
volgende persoonsgegevens verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

2Waarom Jacky Duyck jouw gegevens nodig heeft

Jacky Duyck verwerkt persoonsgegevens om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen
zoals in het kader van een uitnodiging voor een expo.

Je kunt op elk moment uitschrijven voor deze uitnodigingen.

3Hoe lang Jacky Duyck gegevens bewaart

Jacky Duyck bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je
gegevens worden verzameld.

4Delen met anderen

Jacky Duyck verstrekt geen persoonsgegevens aan derden tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

5In kaart brengen websitebezoek

Deze website maakt gebruik van ‘cookies’ om de website te helpen analyseren. De door het cookies gegeneerde
informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen servers of die van een derde partij.
We gebruiken die informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en om rapporten over de website-activiteiten
op te stellen.

6Google Analytics

Jacky Duyck maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar
en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer
informatie.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
deze derden de informatie namens Google verwerken. Jacky Duyck heeft hier geen invloed op.
Jacky Duyck heeft Google geen toestemming gegeven om via Jacky Duyck verkregen Analytics-informatie te
gebruiken voor andere Google-diensten.

7Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen. Je kan een verzoek tot
inzage, correctie of verwijdering sturen naar jackyduyck@telenet.be. Jacky Duyck zal zo snel mogelijk, maar
binnen 4 weken, op dat verzoek reageren.

8Beveiligen

Jacky Duyck neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt de passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. De website Jacky Duyck maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te zorgen dat je
persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Heb je de indruk dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, zijn er aanwijzingen van misbruik of wil je meer
informatie over de beveiliging van door Jacky Duyck verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met
Jacky Duyck via jackyduyck@telenet.be. Jacky Duyck is als volgt te bereiken:
Jacky Duyck
Roelandsveldstraat, 30
1700 België
02/569.15.98
jackyduyck@telenet.be